مد و پوشاک

پل پوآره: نابغه طراحی لباس

/paul-poiret

یک حس خوب تجاری برای تجارت، یک میزان صحنه تئاتر و یک تخیل مفرط او را به شهرت رساند تا به همان سرعتی که او صعود می کرد سقوط کند.او کرست و لباس‌های ناخوشایند زن را از تنش درآورد و جرأت کرد جسورانه رفتار کند و بر خلاف آداب اخلاقی عمل کند و آثاری را خلق کرد که بخشی از پاهای کسانی که آنرا میپوشند، نشان می‌داد که در آن زمان غیرقابل تصور بود. به همین دلیل است که او امروزه به عنوان یکی از چهره های کلیدی مد قرن بیستم شناخته می شود.


بهترین برند بودن

/7-point-for-branding

برندینگ تجاری فرصتی برای ایجاد شخصیت شرکت شما و ایجاد ارتباط نزدیکتر با مشتریان است. نکته مهم در ایجاد برند متفاوت، تمایز دادن نسبت به رقبا است.