جواهرات

برنده جایزه کوتور جواهرات

/leila-abdollahi

جواهرات من منعکس کننده احساسات، اشتیاق و تمایلات با نهایت خلاقیت هستند. من با یک مفهوم شروع میکنم که پس از آن به یک زیور ظریف شکوفا می شود.