ثبت اطلاعات سفارش سازی

  • {{value}}
نام و نام خانوادگی خریدار را بنویسید. نام و نام خانوادگی خریدار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

صرفا نام خریدار باشد و ربطی به مصرف کننده ندارد

شماره تماس خریدار را بنویسید. شماره تماس خریدار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

بهتر است شماره موبایلی که واتس اپ داشته باشد وارد کنید

نام محصول خریداری شده را بنویسید. نام محصول خریداری شده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام محصول کافی است

نام و نام خانوادگی مصرف کننده به فارسی را بنویسید. نام و نام خانوادگی مصرف کننده به فارسی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

این قسمت مربوط به نام کسی است که از محصول استفاده میکند

نام و نام خانوادگی مصرف کننده به انگلیسی را بنویسید. نام و نام خانوادگی مصرف کننده به انگلیسی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

این قسمت مربوط به نام کسی است که از محصول استفاده میکند و به انگلیسی تایپ شود

تاریخ ثبت خرید در شناسنامه را بنویسید. تاریخ ثبت خرید در شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

این قسمت میتواند تاریخ خرید یا هر تاریخ مد نظر شما باشد

نام برای دوخت پشت کراوات را بنویسید. نام برای دوخت پشت کراوات را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

این قسمت در صورت خرید کراوات تکمیل گردد و حتما باید به لاتین باشد و هرچیزی میتواند باشد

متن کارت تبریک را بنویسید. متن کارت تبریک را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در این قسمت هرچیزی را میتوانید بنویسید

آدرس پستی تحویل گیرنده را بنویسید. آدرس پستی تحویل گیرنده را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

هم میتواند آدرس خریدار باشد و یا هر آدرس دیگری که بخواهید

تلفن تحویل گیرنده را بنویسید. تلفن تحویل گیرنده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

شماره خریدار یا هرکسی که سفارش را قرار است تحویل گیرد

کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.

این قسمت مربوط به آدرس تحویل گیرنده هست

توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

لطفا اگر سفارش طراحی اختصاصی اسم یا شعر میدهید
متن آن را در این قسمت بنویسید


کمی صبر کنید...