اندازه گیری کت و شلوار

اندازه گیری کت و شلوار


اگر می‌خواهید یک مرد خوش‌لباس و جذاب باشید هیچ چیز مانند یک کت و شلوار اندازه و فیت موثر نیست، یک دست کت و شلوار شیک با سایز صحیح شما را به یک فرد حرفه‌ای در لباس پوشیدن تبدیل می‌کند.


هنگام اندازه‌گیری ابعاد بدن برای کت و شلوار لباسی را که زیر کت و شلوار خواهید پوشید یعنی پیراهن رسمی برتن داشته باشید. اندازه‌های خود پیراهن مثل عرض شانه و قد آستین می‌تواند برای اندازه‌گیری دقیق‌تر کمک خوبی باشد و مطمئن شوید که اندازه‌گیری را درست انجام می‌دهید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مدل کت را بنویسید. مدل کت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مدل یقه کت را بنویسید. مدل یقه کت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تعداد دکمه را بنویسید. تعداد دکمه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد و رنگ پارچه کت را بنویسید. کد و رنگ پارچه کت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مدل جلیقه را بنویسید. مدل جلیقه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد و رنگ پارچه جلیقه را بنویسید. کد و رنگ پارچه جلیقه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
طرح و رنگ آستر را بنویسید. طرح و رنگ آستر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
طرح و رنگ دکمه را بنویسید. طرح و رنگ دکمه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
طرح و رنگ کراوات را بنویسید. طرح و رنگ کراوات را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور سینه را بنویسید. دور سینه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور کمر را بنویسید. دور کمر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور شکم را بنویسید. دور شکم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور باسن را بنویسید. دور باسن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
فاق شلوار را بنویسید. فاق شلوار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
بلندی شلوار را بنویسید. بلندی شلوار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
بلندی کت را بنویسید. بلندی کت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
بلندی جلیقه را بنویسید. بلندی جلیقه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور بازو را بنویسید. دور بازو را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور ران را بنویسید. دور ران را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور زانو را بنویسید. دور زانو را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
قد آستین را بنویسید. قد آستین را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عرض شانه را بنویسید. عرض شانه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور ساق را بنویسید. دور ساق را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور مچ پا را بنویسید. دور مچ پا را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دمپا را بنویسید. دمپا را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...