کسب و کار مد

۲۵ راه برای رسیدن به کسب و کار موفق

/25-ways

در اینجا 25 تغییر ذهنیت وجود دارد که به شما کمک می کند تا به سرعت و به آسانی، موفقیت شگفت انگیز ی بدست آورید ، بنابراین می توانید از آزادی ، آینده شگفت انگیز و حس رئیس خود بودن لذت ببرید!


چهار مساله مهم در زمینه کسب و کار دنیای مد

/four-points

کارآفرین بودن مانند کاپیتان کشتی بدون مقصد ثابت است، هدف شما این است که به دنبال ایستگاه بعدی باشید و زنده بمانید.